up 0 down

Ми предлог за добар детски хематолог на клиника за детски болести и по можност во кои денови е во амбуланта. Дали секој ден има амбуланта со Доктор хематолог?

1 Одговор

up 0 down

Имам слушнато пофални зборови за Билјана Чонеска Јованова - Систина, и Зорица Трајкова Антевска од Универзитетска Клиника.  

Напиши твој одговор