up 0 down
Ме интересира како работи системот на time.mk за најпопуларни твитови т.е врз база на што одлучува твитовите да ги прикаже во најпопуларни твитови. Колку што направив споредба има твитови со голем број на фејв и РТ а сепак не се наоѓаат во листата.

1 Одговор

up 0 down

Нема официјален податок кој фактор се користи, најверојатно е некој сооднос на лајк/фејв и ритвит. Во врска со тоа што има твитови со голем број на Ф/РТ а ги нема во листата, може да се должи на тоа што twitter api-то има лимит на податоците, па time.mk да неможе да постигне да ги агрегира сите твитови.

Напиши твој одговор