up 0 down

На кој временски интервал се обновуваат вестите на Time.mk и според кој принцип ги филтрира и подредува? 

1 Одговор

up 0 down

На секои 5 минути. Извадок од стајтот на Time.mk:

Страниците на TIME.mk се освежуваат 288 пати во текот на денот, или на секои 5 минути, така да тука, на едно место, секогаш можете да ги најдете најпопуларните вести.

Напиши твој одговор