up 2 down

Апликацијава Мој Воздух освен мобилната варијанта, постои ли десктоп верзија? На мобилен имам проблем, не ми отвара. 

Обнови Коментирај

1 Одговор

up 2 down

Постои, https://mojvozduh.eu/web

Обнови Коментирај

Напиши твој одговор