up 1 down

Изгубена ми е слободната картичка која притоа важноста на самата картичка ми истекуваше наскоро и требаше да извадам нова картичка за неколку месеци. Прашањето ми е, дали кога ќе извадам нова картичка сега важноста ќе важи според рокот на старата картичка или ќе се декларира како нова? 

Обнови Коментирај

1 Одговор

up 0 down

Зависи од категоријата на картичката/билетот, во случај да користите некои од можностите за бесплатен билет (за возрасни лица, студенти и сл.), новата извадена картичка се смета како нова, односно ќе има 4 год важност од денот на издавањето. Во спротивно, доколку користите пример месечен билет од 1.400 ден (за вработено лице и сл.), картичката што ќе ја извадите ќе се води како дупликат на изгубената и важноста ќе и биде согласно важноста на изгубената картичка.  

Обнови Коментирај

Напиши твој одговор