up 1 down

Дали е можно да се извади пензионерска картица, за лице кое има 21 година и е корисник на семејна пензија на дете без еден родител, инаку е студент на приватен факултет и не може да ги користи бенифитите како секој студент бидејќи секако е на „приватен факултет“. Лицето не е жител на Скопје. 

Обнови Коментирај

1 Одговор

up 0 down

Не може. Во случајов, лицето може да извади месечен билет со повластена цена од 1.050 ден кој важи за сите линии. 

Обнови Коментирај

Напиши твој одговор