up 1 down

Која е постапката за изгубена картичка за студенти?  

Обнови Коментирај

1 Одговор

up 0 down

Нова/дупликат „Скопска“ со бесплатен студентски билет се вади во било кој центар за персонализација. Потребни се истите документи како при првото вадење на картичката, а треба да се плати и 200 ден за нова „Скопска“. Во случајов нема да биде потребно повторно сликање.  

Обнови Коментирај

Напиши твој одговор