up 0 down
Дали знаете некоја временска прогноза кај што даваат точна прогноза? 
Која апликација ви се покажала како најверодостојна?  

0 Одговори

Напиши твој одговор