up 0 down

Дали знаете некоја временска прогноза кај што даваат точна прогноза? 

Која апликација ви се покажала како најверодостојна?  

Обнови Коментирај

1 Одговор

up 0 down

Не постои таква апликација. Сите сервиси се базирани на претпоставки односно користат алгоритми за калкулирање на временската прогноза. Има неколку македонски сајтови (https://vremenskaprognoza.mk/https://weather4all.com.mk/ , http://uhmr.gov.mk/) кои се бават со оваа тематика, но не верувам дека користат алгоритми за калкулирање, најверојатно ги превземаат податоците од некои познати веб сервиси како rapidapi.com или openweathermap.org

 

Обнови Коментирај

Напиши твој одговор