up 0 down

Дали знаете некоја временска прогноза кај што даваат точна прогноза? 

Која апликација ви се покажала како најверодостојна?  

1 Одговор

up 0 down

Не постои таква апликација. Сите сервиси се базирани на претпоставки односно користат алгоритми за калкулирање на временската прогноза. Има неколку македонски сајтови (https://vremenskaprognoza.mk/https://weather4all.com.mk/ , http://uhmr.gov.mk/) кои се бават со оваа тематика, но не верувам дека користат алгоритми за калкулирање, најверојатно ги превземаат податоците од некои познати веб сервиси како rapidapi.com или openweathermap.org

 

Напиши твој одговор