up 0 down

Ме интересира која интернет компанија нуди интернет со статичка IP адреса? Брзината не ми е многу битна.

Обнови Коментирај

1 Одговор

up 0 down

Скоро секоја од компанииве кај нас нуди статичка IP адреса за која се допкаќа одредена сума. На пример на телеком статичка IP адреса е достапна само за S и М пакетите и изнесува 354 денари месечно. Повеќе инфо на следниов линк: https://www.telekom.mk/internet-dopolnitelni-uslugi.nspx

Обнови Коментирај

Напиши твој одговор