up 0 down

Дали постојат македонски игри за деца кои би помогнале во развојот на децата до 5 годишна ворзаст. Наместо да им пуштам youtube по цели денови сакам да најдам начин со кој би ги анимирал децата а воедно да развијат и некои вештини.

Обнови Коментирај

0 Одговори

Напиши твој одговор