up 0 down

Малолетно дете од градинка е во изолација со целата група заради позитивна воспитувачка од Ковид 19. Дали еден од родителите е ослободен од работа? Кои документи се потребни за да се достават на работа? Каде може да се прочитат овие информации?

Обнови Коментирај

1 Одговор

up 0 down

Да, еден родител е ослободен од работа. Би требало да е истата постапка додека децата не одеа во градинка и на школо. Јавете се во градинката и побарајте да ви издадат потврда.

https://mtsp.gov.mk/covid-19-ns_article-mtsp-otsustvoto-od-rabota-kje-se-dokazuva-so-potvrda-od-gradinka-ili-ucilishte.nspx

Можете да се јавите и во националниот инфо центар за коронавирус.

https://koronavirus.gov.mk/kontakti

Обнови Коментирај
  • Обнови
    Ви благодарам. Aneta Naumovski пред 1 година
  • Напиши твој одговор