up 0 down

Што се случува со пратка од 23/03 стои во влез/излез во мк, пуштено како препорачано за Ирска.

 

Обнови Коментирај

1 Одговор

up 0 down

Не сте јасни, дали очекувате пратка или испраќате пратка за ирска? Доколку е второто, најдобро е да отидете во пошта. 

Обнови Коментирај

Напиши твој одговор