Прашања означени со ознака Base64

Base64 е сет од шеми за кодирање бинарни податоци претставени во ASCII формат
0 0 Гласови
1 1 Одговор
187 187 Прегледи