Прашања означени со ознака IP адреса

Интернет протокол адреса е нумеричка ознака доделена на секој уред поврзан на компјутерска мрежа што го користи интернет протоколот за комуникација.
0 0 Гласови
1 1 Одговор
811 811 Прегледи