Прашања означени со ознака ЈСП

ЈСП - Јавно Сообраќајно Претпријатие Скопје
1 1 Глас
1 1 Одговор
1313 1313 Прегледи
2 2 Гласови
1 1 Одговор
4096 4096 Прегледи
1 1 Глас
1 1 Одговор
1181 1181 Прегледи
1 1 Глас
1 1 Одговор
1371 1371 Прегледи
1 1 Глас
1 1 Одговор
1363 1363 Прегледи

ЈСП Билети за деца

пред 3 години Marijance
1 1 Глас
1 1 Одговор
1360 1360 Прегледи
1 1 Глас
1 1 Одговор
840 840 Прегледи