Прашања означени со ознака Катастар

Прашања поврзани со Агенција за катастар на недвижности. Извод, имотен лист, поседовен лист...
0 0 Гласови
1 1 Одговор
122 122 Прегледи
0 0 Гласови
1 1 Одговор
225 225 Прегледи