Прашања означени со ознака Македонска пошта

Мисијата на Македонска пошта е квалитетно и ефикасно да ги задоволи потребите на корисниците со постојните и нови поштенски, поштенско-финансиски и други услуги, по фер и разумни цени.
2 2 Гласови
1 1 Одговор
355 355 Прегледи