Прашања означени со ознака Мој термин

Мој термин претставува електронски систем кој овозможува електронско закажување на прегледи или дијагностички испитувања на пациентите, за пропишување на електронски рецепт од страна на избраните лекари и реализација на електронскиот рецепт во аптека.
0 0 Гласови
1 1 Одговор
926 926 Прегледи
0 0 Гласови
1 1 Одговор
2065 2065 Прегледи
1 1 Глас
1 1 Одговор
860 860 Прегледи
1 1 Глас
1 1 Одговор
7476 7476 Прегледи