Прашања означени со ознака Мој термин

Мој термин претставува електронски систем кој овозможува електронско закажување на прегледи или дијагностички испитувања на пациентите, за пропишување на електронски рецепт од страна на избраните лекари и реализација на електронскиот рецепт во аптека.
0 0 Гласови
1 1 Одговор
540 540 Прегледи
0 0 Гласови
1 1 Одговор
964 964 Прегледи
1 1 Глас
1 1 Одговор
510 510 Прегледи
1 1 Глас
1 1 Одговор
3356 3356 Прегледи