Прашања означени со ознака Мој термин

Мој термин претставува електронски систем кој овозможува електронско закажување на прегледи или дијагностички испитувања на пациентите, за пропишување на електронски рецепт од страна на избраните лекари и реализација на електронскиот рецепт во аптека.
0 0 Гласови
1 1 Одговор
660 660 Прегледи
0 0 Гласови
1 1 Одговор
1313 1313 Прегледи
1 1 Глас
1 1 Одговор
616 616 Прегледи
1 1 Глас
1 1 Одговор
4847 4847 Прегледи