За нас

Prasaj.mk е заедница преку која може да го споделите знаењето со другите членови/посетители преку Прашања и Одговори.

Да ја извлечеме најголемата позитива од модерната технологија, меѓусебно помагање во нашата заедница. Разменуваме знаења, искуства, информации со прашања и очекување нивни одговори. 

Секој пат кога имате прашање без одговор од разни области, регистрирајте се, поставете го прашањето и чекајте одговор од друг корисник, за кој утре можеби вие ќе имате одговор на неговото прашање. Едноставно, нели? 

Прашањата се во соодветни таг категории, истите може да добиваат повеќе одговори од разни корисници, а квалитетните одговори добиваат повеќе видливост благодарение на едноставниот систем за позитивно гласање. Спротивно, неточни, навредливи и други несоодветни одговори благодарение на негативни гласови се лесно видливи и соодветно сместени.